Што претставува SPF?

ШТО ПРЕТСТАВУВА SPF?

Факторот за заштита од сонце, односно од УВ-зраците, укажува на степенот на заштита обезбедена од одреден производ за сончање. Без соодветна заштита изложеноста на сонце е безбедна само во одреден временски рок, кој според типот на кожата и природниот отпор на кожата варира од 5 до 30 минути.

ПОВЕЌЕ


ЗОШТО ДА АПЛИЦИРАМЕ СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТА ОД СОНЦЕ?

Без оглед на уникатните придобивки од сончевите зраци за целокупната благосостојба на организмот, обезбедени со рационално и со контролирано изложување на сонце, треба да нагласиме дека сонцето предизвикува неколку ризици во случај на продолжено изложување на сонце.

ПОВЕЌЕ
ЗОШТО ДА АПЛИЦИРАМЕ СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТА ОД СОНЦЕ?