Механички vs. хемиски филтри

Механичките и хемиските филтри се активни компоненти коишто се диференцираат според начинот на дејствување на УВ-зраците.

Производите кои содржат хемиски филтри во својот состав (исто така наречени неминерални или традиционални) имаат функција да ги апсорбираат и дисперзираат УВА- и УВБ-зраците, со што, при одговорно користење на овие средства, кожата добива бронзен тен.

Од друга страна, производите со механички филтри (исто така наречени минерални или физички) содржат активни компоненти кои се наменети да ги дисперзираат и одбиваат УВА- и УВБ-зраците, при што не дозволуваат нивно апсорбирање во слоевите на кожата и не поттикнуваат добивање тен.

Од друга страна, производите со механички филтри (исто така наречени минерални или физички) содржат активни компоненти кои се наменети да ги дисперзираат и одбиваат УВА- и УВБ-зраците, при што не дозволуваат нивно апсорбирање во слоевите на кожата и не поттикнуваат добивање тен.

Сите формулации, и оние со механички и оние со хемиски филтри, гарантираат широк спектар на заштита од УВА- и од УВБ-зраците, зависно од тоа на кој начин сакате да уживате под сонцето.